zaterdag 10 maart 2007

Thuis meppen? Sleutels inleveren

AMSTERDAM - 1 januari 2008 treedt de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Die bepaalt dat bij huiselijk geweld, of de dreiging daarvan, de dader het huis moet verlaten en voor ten minste tien dagen een huisverbod krijgt. In drie steden wordt proefgedraaid. Onder meer in Amsterdam-Noord. Daar moeten mishandelaars vanaf morgen hun sleutel inleveren.

LOES DE FAUWE

Het is eigenlijk niet meer dan logisch. Iedereen zegt het. Er werd ook al tientallen jaren over gesproken, maar nu is het dan zo ver. In de toekomst zal de man die zijn vrouw en kinderen in elkaar slaat, het veld moeten ruimen. Sleutels inleveren en de eerste tien dagen niet meer in de buurt komen. Daarmee komt een einde aan de rare situatie dat moeders (eventueel met kinderen) na geweld in paniek het huis uit vluchten naar opvanghuizen, terwijl meneer thuis nog maar eens een pilsje drinkt.

Patricia van der Valk, officier van justitie in Almelo en landelijk projectleider bij het invoeren van deze nieuwe wet, heeft hooggespannen verwachtingen: "De bedoeling van de wet is in de eerste plaats in crisissituaties in gezinnen een rustpauze tot stand te brengen, en die tijd te benutten om voor zowel dader als slachtoffer hulpverlening te organiseren, opdat gezamenlijk kan worden gewerkt aan een echte oplossing. Maar het huisverbod voor meneer is tevens een teken dat het de overheid menens is bij het bestrijden van huiselijk geweld."

Sinds de feministische beweging in de jaren zeventig vrouwenmishandeling aan de kaak stelde, waarna het eerste blijf-van-mijn-lijfhuis werd ingericht, is over de juiste aanpak van huiselijk geweld gesproken. Ook kindermishandeling werd een politiek onderwerp, met de daarbij behorende campagnes en hulpverlening. Tot op heden was de praktijk dat vrouwen en/of kinderen het huis ontvluchtten, of uit huis werden gehaald. Omgekeerde wereld, was de mening van velen. Huiselijk geweld was allang geen exclusief feministisch of links item meer.

Vier jaar geleden werd begonnen met de voorbereiding van een nieuwe benadering. Vorig jaar zetten de ministers Piet Hein Donner (CDA) van Justitie en Johan Remkes (VVD) van Binnenlandse Zaken, hun handtekening onder een nieuwe wet.

De Wet tijdelijk huisverbod valt onder het bestuursrecht. Dat betekent dat de burgemeester van een gemeente het tijdelijke huisverbod oplegt (althans de politie daartoe mandateert). Dus niet de rechter. Officier van justitie Van der Valk: "We willen eigenlijk al kunnen ingrijpen voordat de klappen vallen, dus als escalatie dreigt. Dan moet er natuurlijk wel eerst een melding zijn, maar we hopen zo geweld te voorkomen."

Vanaf 2008, maar vanaf vandaag al in Amsterdam-Noord, zal de politie in een gezin waar de boel uit de hand is gelopen, of dreigt te lopen, een huisverbod opleggen. Meneer, hoewel het in theorie ook om een vrouw kan gaan - zal dringend worden verzocht te vertrekken. Zijn sleutels worden afgenomen en hij moet eruit. Ten minste tien dagen, en zo nodig kan die periode worden verlengd. De man kan tegen dit alles in beroep gaan, maar dan wel vanaf een ander adres.

De bedoeling van de wet is rust en ruimte scheppen en naar een oplossing zoeken, zegt officier van justitie Van der Valk. Daarom zal, in elk geval in Amsterdam, de crisisdienst van de GGD ook naar dat gezin toe komen, opdat de juiste hulpverlening snel kan worden geregeld. Voor het slachtoffer �n de dader. Van der Valk: "Maar misdrijven blijven misdrijven, dus het Wetboek van Strafrecht blijft gewoon gelden."

De wet voorziet trouwens wel in strafrechtelijke sancties als de dader zich niet aan de opgelegde restricties houdt. Die kunnen, behalve een huisverbod, ook een straat- of contactverbod inhouden. Alleen gedurende de proefperiode is die stok achter de deur er nog niet. De wet treedt immers pas op

1 januari 2008 echt in werking.

Ren� Zegerius, hoofd van de afdeling Vangnet & Advies van de Amsterdamse GGD, noemt de nieuwe wet een buitengewoon goede ontwikkeling. "Het is toch onlogisch dat de pleger van dat geweld gewoon in huis kan blijven zitten. Dit is veel gezonder."

Irma Vroegop, projectleider Huisverbod bij de gemeente Amsterdam, noemt de nieuwe wet geweldig. Zij verwacht alleen al dit jaar in Amsterdam-Noord honderd huisverboden.

Copyright: Het Parool


Google